پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
همکاری خودرو ساز های چینی و ایتالیایی
همکاری خودرو ساز های چینی و ایتالیایی برای طراحی و تولید محصول مشترک
شرکت ایتالیایی پیججو و شرکت چینی فوتون موتورز قرارداد همکاری مشترک برای طراحی و تولید بازه ای از خودروهای سبک به صورت مشترک امضا کرده اند.
١٧:١٨ - 1396/06/31
احتمال ادغام یونی کردیت و کومرزبانک
گمانه زنی در زمینه احتمال ادغام یونی کردیت و کومرزبانک
گمانی زنی هایی در زمینه احتمال ادغام بانک ایتالیایی یونی کردیت و بانک آلمانی کومرزبانک در یک برنامه دو ساله صورت گرفته است.
١٧:١٧ - 1396/06/31
شرکت سیمان سمنتیر ایتالیا
شرکت سیمان سمنتیر ایتالیا به هلدینگ مایدلبرگ واگذار شد.
هلدینگ هایدلبرگ از طریق شاخه ایتالیایی خود به نام ایتال سمنتی، شرکت سیمان سمنتیر ایتالیا را خریداری کرده است.
١٧:١١ - 1396/06/31