پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
نظام مالیاتی ایتالیا
اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایتالیا توسط دولت تازه
دولت تازه ایتالیا اعلام کرده است که از سال جاری نظام مالیات های تخت را به اجرا خواهد گذاشت و...
٠٢:٠٠ - 1397/03/28
فاصله اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا
افزایش فاصله اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا
مرکز آمار ایتالیا در گزارشی اعلام کرده است که فاصله میانگین دریافتی یک کارگر ساده در میلان برابر با ....
٠١:٥٩ - 1397/03/28
جنگ تجاری با آمریکا
سایه جنگ تجاری با آمریکا بر بورس های اروپایی و یورو
ترس از جنگ تجاری با‌امریکا باعث شد که اغلب بورس های اروپایی هفته ای با رشد کم یا منفی را پشت سر بگذارند
٠١:٥٠ - 1397/03/28