پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
متوقف کردن پرداخت به اتحادیه اروپا
تهدید ایتالیا به متوقف کردن پرداخت سهم خود به اتحادیه اروپا
در پی مخالفت اتحادیه اروپا با پخش پناهجویان افریقایی در همه کشورهای اروپایی، دولت مردان ایتالیایی تهدید کرده اند که آماده متوقف کردن پرداخت های مالی خود به اتحادیه اروپا هستند.
١٦:١٠ - 1397/06/02
واگذاری کارخانه ایلوا
بحث و جدل بی پایان بر سر واگذاری کارخانه ایلوا
ی مایو، معاون نخست وزیر و وزیر کار ایتالیا در این هفته چندین بار در مورد واگذاری ایلوا اظهار نظر کرد. وی نخست گفته بود که گرچه مزایده واگذاری این کارخانه به کنسرسیوم هندی غیر قانونی است اما امکان لغو آن نیست
١٦:٠٩ - 1397/06/02
رویداد فروریختن پل در ایتالیا
پرداخت خسارت به قربانیان رویداد فروریختن پل در ایتالیا و متوقف کردن پرداخت اقساط بانکی
در حالی که کمتر از یک هفته از رویداد دلخراش فروریخت ول در ایتالیا می گذرد شرکت بزرگراه های ایتالیا به قربانیان این رویداد خسارت پرداخت کرد.
١٦:٠٦ - 1397/06/02