پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
صفحه اصلی > قوانین و مقررات  
 

 

 

   

 

قوانین و مقررات

  راهنمای حقوقی کسب و کار در ایتالیا
     
     
  چند دفتر حقوقی معتبر در ایتالیا:
 

 دفتر حقوقی Ughi e Nunziante

   

این دفتر از دفاتر حقوقی معتبر در ایتالیا می باشد که در شهر های رم و میلان دارای نمایندگی است و در کشورهای مختلف جهان دارای شبکه دفاتر همکار است. نزدیک به ۱۰۰ وکیل در حوزه های گوناگون در این دفتر کار ی کنند.

 

دفتر حقوقی NCTM

    این دفتر از دفاتر حقوقی معتبر در ایتالیا می باشد که در شهر های رم و میلان دارای نمایندگی است و در کشورهای مختلف جهان دارای شبکه دفاتر همکار است. نزدیک به ۱۰۰ وکیل در حوزه های گوناگون در این دفتر کار ی کنند.