پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
صفحه اصلی > گزارشات مطالعاتی 
 

 

 

 

گزارشات مطالعاتی

 

کنسرسیوم های صادراتی ایتالیا

 

زنجیره های تولید در ایتالیا
 

تبلیغات در بازار ایتالیا

 

 

گزارش  شرکتهای مدیریت صادرات

 

گزارش پژوهشی - تحلیلی بازار زعفران در ایتالیا
 

گزارش پژوهشی تحلیلی از بازار کفش ایتالیا

 

 

گزارش واردات ایتالیا و پیش بینی پنج سال آینده

 

 

گزارش صادرات ایتالیا و پیش بینی پنج سال آینده

 

 

گزارش پژوهشی تحلیلی بازار اوره ایتالیا
 

آژانس توسعه تجارت ایتالیا

 

برند های برتر ایتالیا

    برند های برتر بیسکویت و شکلات ایتالیا
 

گزارش پژوهشی - تحلیلی از بازار پسته ایتالیا
 

پیوست های گزارش پژوهشی تحلیلی از بازار پسته ایتالیا
 

لیست کامل تعرفه های ورودی به اتحادیه اروپا و قانون مربوطه

 
 

گزارش سازوکار حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایتالیا

 

گزارش بررسی الزامات غیر تعرفه ای برای صادرات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی به ایتالیا

 

لیست مجوز های مورد نیاز برای واردات محصولات کشاورزی و دامی به اتحادیه اروپا

 

گزارش بازار محصولات حلال ایتالیا

 

معرفی پایگاه های خبری، و سازمان های مرتبط با بازرگانی در ایتالیا
 

مدل های نوین کسب و کار  در صنعت گردشگری ایتالیا