پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
صفحه اصلی > گزارشات مطالعاتی 
 

 

 

 

گزارشات مطالعاتی

 

کنسرسیوم های صادراتی ایتالیا

 

زنجیره های تولید در ایتالیا
 

تبلیغات در بازار ایتالیا

 

 

گزارش  شرکتهای مدیریت صادرات

 

گزارش پژوهشی تحلیلی از بازار کفش ایتالیا

 

 

گزارش واردات ایتالیا و پیش بینی پنج سال آینده

 

 

گزارش صادرات ایتالیا و پیش بینی پنج سال آینده

 

 

گزارش پژوهشی تحلیلی بازار اوره ایتالیا
 

آژانس توسعه تجارت ایتالیا

 

برند های برتر ایتالیا

    برند های برتر بیسکویت و شکلات ایتالیا
 

گزارش پژوهشی - تحلیلی از بازار پسته ایتالیا
 

پیوست های گزارش پژوهشی تحلیلی از بازار پسته ایتالیا
 

لیست کامل تعرفه های ورودی به اتحادیه اروپا و قانون مربوطه

 
 

گزارش سازوکار حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایتالیا

 

گزارش بررسی الزامات غیر تعرفه ای برای صادرات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی به ایتالیا

 

لیست مجوز های مورد نیاز برای واردات محصولات کشاورزی و دامی به اتحادیه اروپا

 

گزارش بازار محصولات حلال ایتالیا

 

مدل های نوین کسب و کار  در صنعت گردشگری ایتالیا