پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
نجات شرکت آلیتالیا
رونمایی از راه حل تازه دولت ایتالیا برای نجات شرکت آلیتالیا
با در نظر گرفتن اینکه در مدت شش ماه در نظر گرفته شده پس از تعیین مامور ویژه هیچ شرکتی علاقه جدی برای خرید آلیتالیا از خود نشان نداده است ...
١٥:٢٢ - 1397/07/20
سرمایه گزاری ۲۲ میلیارد یورویی
برنامه CDP برای سرمایه گزاری ۲۲ میلیارد یورویی در پنج سال آینده
فابریتزیو پالرمو مدیر عامل CDP اعلام کرده است که CDP و شرکت های زیر مجموعه برنامه دارند در پنج سال آینده ...
١٥:٢١ - 1397/07/20
خسارت فروریختن پل موراندی
ارزیابی خسارت فروریختن پل موراندی بر صنعت حمل و نقل
اتحادیه شرکت های حمل و نقل ایتالیا اعلام کرده است که فروریختن پل موراندی با افزایش مسافت پیموده شده توسط کامیون ها باعث زیان روزانه ...
١٥:٠٧ - 1397/07/20