پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
تحریم های ایران
اظهار نظر نخست وزیر ایتالیا در زمینه تحریم های ایران
جوزپه کونته در کنفرانس خبری خود گفته است که ایتالیا به تعهدات خود پایبند خواهد ماند اما برای به روز رسانی احتمالی این قرارداد (برجام) با یک رویکرد سختگیرانه تر نیز آمادگی دارد.
٢٣:٣٨ - 1397/05/18
پیجو با خودرو سبک آپه وارد بازار کشور های آسیایی شرقی می شود
پیجو با خودرو سبک آپه وارد بازار کشور های آسیایی شرقی می شود
شرکت خودرو سازی پیججو فروش خودرو سبک آپه را در بازار کشور کامبوج آغاز کرده است.
٢٣:٣٧ - 1397/05/18
ساخت ۲۲۰ جایگاه گاز تازه در ایتالیا
ساخت ۲۲۰ جایگاه گاز تازه در ایتالیا
شرکت ایتالیایی اسنم در قرارداد های جداگانه ای با شرک آپه و شرکت انی متعهد به ساخت ۲۲۰ جایگاه سوخت گاز در سرتاسر ایتالیا شده است.
٢٣:٣٦ - 1397/05/18