پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
بالا گرفتن جنگ تجاری
پاتک اروپایی در برابر تک تجاری آمریکا و بالا گرفتن جنگ تجاری
در پی عملیاتی شدن اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا به آمریکاُ اتحادیه اروپا تعرفه اعمالی بر ۲.۸ میلیارد یورو کالاهای وارداتی از آمریکا را افزایش داد.
١٥:٠٨ - 1397/04/01
افزایش درصد سهم انرژی های نو
افزایش درصد سهم انرژی های نو از کل مصرف انرژی توسط نهادهای اروپایی
کمیسیون و پارلمان اروپا در اقدامی درصد سهم انرژی های نو که کشور های عضو باید رعایت کنند را با ۵ درصد افزایش ...
١٥:٠٧ - 1397/04/01
فورد و ولکس واگن
اتحاد راهبردی فورد و ولکس واگن
دو غول خودرو سازی آلمانی و آمریکایی اعلام کردند که برای پیشبرد برنامه های آینده خود با هم به صورت متحد عمل خواهند کرد.
١٥:٠٦ - 1397/04/01