پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
شرکت های ایتالیایی , شبکه ریلی فرانسه
شرکت های ایتالیایی شبکه ریلی فرانسه را نوسازی می کنند.
کنسرسیومی به رهبری شرکت CGF ایتالیا به مرکزیت رم برنده دو قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار برای نوسازی ۲۸۰۰ کیلومتر از شبکه ریلی فرانسه در طول هفت سال شده است.
١٨:٢٢ - 1396/01/04
دعوا میان بانک کاریگه و شرکت سرمایه گذاری آپولو
بالا گرفتن دعوا میان بانک کاریگه ایتالیا و شرکت سرمایه گذاری آپولو در آمریکا
گاریگه، شرکت آمریکایی آپولو را متهم به انجام سلسه عملیات های برنامه ریزی شده ای می کند که منجر به خسارت مالی فراوان به گاریکه شده اند. این بانک درخواست یک میلیارد دلار خسارت کرده است.
١٨:١٩ - 1396/01/04
شگایت ویوندی فرانسه از مدیاست ایتالیا
شگایت ویوندی فرانسه از مدیاست ایتالیا برای اقدامات بدنام کننده
در ادامه ی دعوا میان دو غول رسانه ای فرانسه و ایتالیا، شرکت فرانسوی به دلیل آنچه اقدامات بدنام کنده خوانده است از مدیا ست شکایت و درخواست خسارت کرده است.
١٨:١٦ - 1396/01/04