پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
خودروسازی ایتالیا و همکاری با آمریکا
احتمال ادغام فیات کرایسلر و جنرال موتورز
در پی رویکرد تازه دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا، احتمال ادغام فیات کرایسلر و جنرال موتورز وجود دارد.
١٣:٢٧ - 1395/10/24
راهبرد تازه در آلیتالیا
آلیتالیا به دو شرکت کوچک تر تقسیم می شود.
در پی بحران های مالی شرکت آلیتالیا با در پیش گرفتن رویکرد تازه به دو شرکت کوچک تر تقسیم می شود.
١٣:٢٥ - 1395/10/24
بازار خودرو الکتریک ایتالیا
پیش بینی ها از تسخیر بازار خودرو الکتریک ایتالیا توسط چین در سال های آینده خبر می دهند.
پیش بینی ها از تسخیر بازار خودرو الکتریک ایتالیا توسط چین در سال های آینده خبر می دهند.
١٣:٢٢ - 1395/10/24