پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
بزرگترین ابر رایانه های جهان توسط انی
شرکت انی یکی از بزرگترین ابر رایانه های جهان را راه اندازی کرد.
این شرکت که تلاش زیادی برای دیجیتال سازی فرایند های خود دارد، به تازگی ابر رایانه ای با توان ۲۲.۴ پتا فلاپ راه اندازی کرده است
٢٣:٠٨ - 1396/10/29
ادغام آناس و راه آهن دولتی ایتالیا
نهایی شدن ادغام آناس و راه آهن دولتی ایتالیا
شرکت بزرگراه های ایتالیا و شرکت راه آهن دولتی ایتالیا با هم ادغام شدند.
٢٣:٠٧ - 1396/10/29
دانیلی
ساخت یک کارخانه تازه برای شرکت روسی توسط دانیلی
شرکت دانیلی یک کارخانه تازه برای شرکت روسی یو سی روسال می سازد.
٢٣:٠٦ - 1396/10/29